Cash1997.com Care Property รับจำนองบ้าน รับจำนองที่ดิน รับจำนองตึกแถว รับจำนองคอนโด รับจำนองทาวน์เฮาส์ รับจำนองโรงแรม รับฝากขายบ้าน รับฝากขายที่ดิน รับฝากขายตึกแถว รับฝากขายคอนโด รับฝากขายทาวน์เฮาส์ รับฝากขายโรงแรม รับจำนำรถยนต์ รับจำนำรถมอเตอร์ไซน์

 
                     

          ความหมายของการขายฝาก

การขายฝาก คือ การซื้อขายอย่างหนึ่งซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกเป็นของผู้ซื้อ ฝากทันทีแต่มีข้อตกลงว่า ผู้ขายฝากอาจไถ่ทรัพย์คืนได้ภายในเวลาที่กำหนดทรัพย์สินใด ขายฝากได้บ้าง ทรัพย์สินทุกชนิดขายฝากได้ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน ที่ดิน รถยนต์ เรือ นาฬิกา แต่การซื้อขายทรัพย์บางอย่างต้องทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดไว้                                
               
         
          แบบของสัญญาขายฝาก
1. ถ้าเป็นการขายฝากอสังหาริมทรัพย์ (ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้) เช่น บ้าน หรือที่ ดิน ขายฝากสังหาริมทรัพย์ ที่มีราคา 500 บาทหรือเรียกว่า 500 บาท ขึ้นไป การขายฝากนี้จะต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือ ให้ผู้ขายและผู้ซื้อลงชื่อไว้ในหนังสือ หรือต้องมีการวางมัดจำ หรือมีการชำระหนี้บางส่วนไปแล้ว มิฉะนั้นจะฟ้องร้องให้ศาล บังคับไม่ได้
   
   
    


  สถิติคนเข้าชมเว็บ
016504